Lewicowy portal codziennych informacji i opinii

Olsztyn: Razem interweniuje w Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie firmy stosującej „śmieciówki”

Odstęp wiersza+- ARozmiar czcionki+- Drukuj ten artykuł
Olsztyn: Razem interweniuje w Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie firmy stosującej „śmieciówki”

Według działaczek i działaczy partii Razem olsztyńska firma Transcom zatrudnia osoby na umowy – zlecenia, podczas gdy ich praca wyczerpuje znamiona stosunku pracy.

W czwartek partia Razem złożyła Państwowej Inspekcji Pracy  wniosek o przeprowadzenie kontroli w firmie Transcom Worldwide Poland na okoliczność zatrudniania pracowników i pracownic na umowy zlecenie w przypadku, gdy z charakteru ich pracy kodeks pracy wymusza zatrudnienie ich na umowach o pracę.

W komunikacie warmińsko – mazurskiego Razem czytamy:

Charakter pracy pracowników Transcomu, udzielającego usług z zakresu obsługi telefonicznej takich klientów korporacyjnych, jak np. sieci komórkowej Play, Whirlpool, BMW czy Citi Handlowego, w pełni odpowiada ustawowemu określeniu stosunku pracy – pracownicy i pracownice wykonują pracę na rzecz pracodawcy i pod jego faktycznym nadzorem – w kilkunastoosobowych zespołach nadzorowanych przez przełożonego, w określonym miejscu – w biurach firmy znajdujących się w biurowcu Cezal przy ul. Wyszyńskiego, i określonym czasie (jak podaje sam pracodawca w swoich ogłoszeniach na portalach ogłoszeniowych, pracę wykonuje się tam w zmianach od godz. 9 do 15 i 15 do 21). Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. jest dużym jak na skalę Olsztyna pracodawcą, zatrudniającym ponad 1000 osób. Nie oznacza to jednak, że powinien otrzymywać taryfę ulgową i frywolnie taktować przepisy kodeksu pracy.

Nie zgadzamy się, aby Transcom zatrudniał pracownice i pracowników na warunkach, które pozwalają przedsiębiorcy omijać przepisy dotyczące płacy minimalnej, prawa do urlopu, nieodprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne, czy odbierania pracownikom możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem pracy.

Wracając do wniosku, który złożyliśmy Państwowej Inspekcji Pracy – domagamy się wszczęcia postępowania kontrolnego w spółce Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. na okoliczność zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 par. 1 kodeksu pracy, i w razie stwierdzenia naruszeń przepisów prawa pracy, nałożenie na Transcom stosownej kary.

Naszym zdaniem każdy pracodawca, wykorzystujący swoją dominującą pozycję w celu zdławienia przysługujących pracownikom praw, powinien liczyć się z nieuchronną kontrolą i dotkliwą karą, w przypadku wykrycia przez PIP faktu łamania przepisów kodeksu pracy.

Jako Razem stoimy w ochronie praw pracowniczych. W naszym programie wyborczym opowiadamy się za zwiększeniem kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, w tym możliwością przeprowadzania kontroli u pracodawców niezapowiedzianych kontroli i znacznego zaostrzenia kar za omijanie i łamanie prawa pracy – postulujemy powiązanie wysokości kary z obrotami przedsiębiorstwa tak, by również firmy skali Transcomu z powagą traktowały obowiązujące przepisy prawa pracy. Ponadto postulujemy wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych w wysokości 20 złotych za godzinę pracy, by umowy cywilnoprawne były wykorzystywane nie do omijania obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę, tylko były wykorzystywane w sytuacjach, które przewiduje obecne prawo – w rozliczeniach twórców, wolnych zawodów, zleceniobiorców.

Treść wniosku przekazaliśmy również Miejskiemu Urzędowi Pracy, ze względu na umieszczanie w ogłoszeniach Urzędu również tych pochodzących z firmy Transcom, oferującej pracę w warunkach stosunku pracy, jednak na umowę cywilnoprawną. Naszym zdaniem karygodną sytuacją jest fakt, że Urząd Pracy nie dokonuje weryfikacji ogłoszeń i pracodawców oferujących za jego pomocą pracę osobom bezrobotnym. Informację przekazaliśmy również Prezydentowi Miasta, jako organowi nadzorującemu Miejski Urząd Pracy oraz Miejskiej Radzie Zatrudnienia przy prezydencie miasta.

W związku z informacjami o stosowaniu przez Transcom niedozwolonych praktyk wobec pracowników, jak właśnie zatrudnianie na umowach zlecenia czy stosowanie umownych kar za przedwczesne rozwiązanie umowy z Transcomem, prosimy wszystkie osoby, byłych i obecnych pracowników i pracownice, którzy czują się pokrzywdzeni przez tę firmę, o kontakt z olsztyńskimi strukturami Razem.

Przejdź i podziel się z innymi:
Wyślij email do tego postu

0 komentarzy i opinii

Pozostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone *

Dr hab. Jarosław Flis: Ograniczenie kadencji prezydentów miast to nie jest dobry pomysł

Odwiedź nas

twitter