Lewicowy portal codziennych informacji i opinii

OPZZ podsumowuje 2016 rok w ochronie zdrowia

Odstęp wiersza+- ARozmiar czcionki+- Drukuj ten artykuł
OPZZ podsumowuje 2016 rok w ochronie zdrowia

Ubiegły, 2016 rok to czas zapowiedzi i początku realizacji wielu znaczących zmian systemowych, zarówno w obszarze organizacji jak i finansowania opieki zdrowotnej. OPZZ bardzo czynnie uczestniczyło na każdym etapie konsultacji wielu z proponowanych rozwiązań, dlatego z początkiem 2017 roku dokonaliśmy podsumowania w ochronie zdrowia. To także wstęp do ,,nowego otwarcia” zmian systemowych w Nowym Roku, liczymy, że ze znaczącym udziałem naszej centrali OPZZ w konstruktywnym i efektywnym dialogu społecznym. 

Co można ocenić pozytywnie – choć z uwagami:

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów (tzw. lista leków 75+) dla osób, które ukończyły 75 rok życia. To na pewno krok w dobrą stronę, bowiem przez pierwsze półtora miesiąca funkcjonowania programu skorzystało z niego 1,1 mln osób, którym wydano ponad 4 mln opakowań bezpłatnych leków. Jednak OPZZ od początku podkreślało, że nie kryteria wiekowe ale przede wszystkim ekonomiczne powinny być podstawą do dostępności. Należy także zadbać o stałe zabezpieczenie leków w aptekach, tak aby starsi pacjenci nie mieli problemów z ich wykupem – praktyka pokazała, że różnie z tym bywało w ostatnich tygodniach.

Zapowiadane zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 6 % PKB do 2025 roku. Stabilne finansowanie to z pewnością priorytet w ochronie zdrowia, ale w perspektywie 2 najbliższych lat, a nie jak planuje rząd -do 2025 r. Uważamy, że 10-letnie dochodzenie do zakładanego poziomu nie przełoży się na zauważalny wzrost dostępności pacjentów doświadczeń zdrowotnych i nadal pozostawi nasz kraj w końcu krajów unijnych w zakresie wysokości nakładów na zdrowie.

Nie wskazano także źródła tak znaczącego finansowania.

Powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia br. każdy pacjent, nawet nieubezpieczony nie będzie musiał obawiać się negatywnej weryfikacji w tzw. ,,Ewuś” udając się do lekarza rodzinnego.To dobre rozwiązanie, ale połowiczne,bowiem na kolejnych etapach leczenia, w przypadku kosztownych procedur nie wiadomo czy takie gwarancje będą dla wszystkich, także nieubezpieczonych pacjentów.

Co się udało:

,,Dekomercjalizacja” szpitali. Wprowadzenie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej zatrzymującej komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych – to w ocenie OPZZ krok w dobrą stronę. Wprowadzone zmiany pozwolą na zachowanie publicznego charakteru placówek ochrony zdrowia, a nie zastępowanie ich spółkami prawa handlowego.

Zapowiedzi powrotu funkcjonowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do pionowej struktury – na co od wielu lat wskazywał zarówno Minister Zdrowia jak i Główny Inspektor Sanitarny, argumentując taką podległość sprawnością zarówno organizacyjną jak i finansową. Projekt jest obecnie na etapie prac rządu i liczymy na jego szybie uchwalenie.

Zmiany funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zachowanie państwowego charakteru Państwowego Ratownictwa Medycznego i właściwe jego finansowanie – w ocenie OPZZ zwiększy szansę na zapewnienie odpowiedniego standardu i dostępności do usług ratownictwa medycznego dla pacjentów.

Czego się nie udało i co należy kontynuować:

systemowe uregulowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.Postulat opracowania systemowej regulacji wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia dla wszystkich zawodów pracujących w systemie opieki zdrowotnej jednogłośnie zaakceptowali partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego już w grudniu 2015r. Prace trwały przez rok i do tej pory projekt ustawy w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie ma finału. To bardzo oczekiwana ustawa przez pracowników ochrony zdrowia.

Oszacowania polityki kadrowej systemu opieki zdrowotnej w perspektywie długofalowej. To konieczne dla zachowania bezpieczeństwa pacjentów w celu opracowania strategii uwzględniającej bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Co jest wielką niewiadomą:

Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia.Do tej pory nie przedstawiono żadnego aktu prawnego regulującego przynajmniej ogólne zasady ww. zmiany systemowej. Zapowiadanej likwidacji NFZ

Od 1 stycznia 2018r. ma towarzyszyć przejęcie części kompetencji jego centrali przez Ministerstwo Zdrowia i jego struktury. Zamiast tego wprowadza się szereg zmian organizacyjnych – np.

Sieć szpitali czy zmiany w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej oraz szereg zmian w finansowaniu tych obszarów wpływających pośrednio na zmiany organizacyjno-finansowe całego systemu.

Nie przedstawiono racjonalnego uzasadnienia powrotu do budżetowego modelu ochrony zdrowia oraz korzyści z tego tytułu. Konsekwencje zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów związane z wprowadzeniem sieci szpitali. Z jednej strony pozytywnie należy gwarancję finansowania szpitali, które znajdą się w tzw. sieci – bo to wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów, ale pytaniem otwartym zostaje – co ze szpitalami i ich przyszłością, które nie wejdą do gwarantowanego poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej. Istnieje zagrożenie ich likwidacją jeśli nie dostaną kontraktu – co wówczas z zabezpieczeniem opieki dla pacjentów np. w małych miejscowościach, jeśli jest jeden szpital? OPZZ negatywnie ocenił pierwszą wersję projektu nowelizacji ww. ustawy.

Przejdź i podziel się z innymi:
Wyślij email do tego postu

0 komentarzy i opinii

Pozostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone *

Dr hab. Jarosław Flis: Ograniczenie kadencji prezydentów miast to nie jest dobry pomysł

Odwiedź nas

twitter