Lewicowy portal codziennych informacji i opinii

OPZZ przedstawia propozycje reformy podatkowej

Odstęp wiersza+- ARozmiar czcionki+- Drukuj ten artykuł
OPZZ przedstawia propozycje reformy podatkowej

Z kręgów rządowych wysyłane są sygnały, że rząd planuje wielką reformę podatków. W dyskusji nad zmianami systemu podatkowego głos zabrał OPZZ.

OPZZ postanowił włączyć się do dyskusji na temat reformy podatkowej i przedstawić swoje postulaty. Centrala związkowa posiada jasną koncepcję wartości, które powinien realizować system podatkowy:

System podatkowy powinien służyć nie tylko gromadzeniu przez państwo dochodów na swoje wydatki. Powinien także być narzędziem wyrównywania nierówności społecznej. Powinien charakteryzować się zatem sprawiedliwym rozkładem ciężarów podatkowych a obywatele w zależności od wysokości dochodów powinni adekwatnie przyczyniać się do rozwoju państwa poprzez płacenie wyższych podatków przez lepiej zarabiających a niższych przez osoby najuboższe. W rezultacie, ciężary podatkowe w ramach systemu będą sprawiedliwie obłożone. Wydatki z budżetu realizowane ze zgromadzonych środków powinny z kolei służyć istniejącym niwelowaniu nierówności społecznych.

OPZZ zgłasza też propozycje konkretnych rozwiązań, które przyczyniłyby się do realizacji przedstawionych powyżej celów. Po pierwsze:

OPZZ przygotował w tym zakresie projekt ustawy, który zyskał szerokie poparcie społeczne.  Projekt zakłada wprowadzenie do obowiązującej skali podatkowej dwóch nowych stawek podatkowych (15% i 50%) oraz odpowiadających im progów podatkowych.

Po drugie,

Oskładkowane powinny być wszystkie dochody z pracy niezależnie od formy prawnej w jakiej jest ona świadczona oraz zniesiony powinien być limit zarobków, powyżej którego najbogatsi nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie osoby, których dochody przekraczają 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia, zwolnione są z płacenia składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Po trzecie,

OPZZ wnioskował także o wzrost kwoty wolnej do podatku dochodowego od osób fizycznych, zamrożonej na tym samym poziomie od 2009 r. Uznaliśmy ją za zbyt niską a za niesprawiedliwe płacenie podatków przez osoby, których dochody są poniżej minimum egzystencji. Punkt widzenia OPZZ podzielił Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaskarżył wysokość kwoty wolnej od podatku i brak mechanizmu ją korygującego. W październiku 2015 r. Trybunał Konstytucyjny podzielił wskazane zastrzeżenia. W wyroku stwierdził konieczność ustanowienia takiej wysokości kwoty wolnej od podatku, która będzie uwzględniać wysokość minimum egzystencji i zawierać mechanizm zmiany jej wysokości. OPZZ oczekuje realizacji wyroku Trybunału i wzrostu kwoty wolnej od podatku, by sytuacja bytowa najuboższych poprawiła się i nie ponosili oni dłużej niesprawiedliwie ciężarów podatkowych wyższych niż mogą udźwignąć. Kierunkowo poparł prezydencki projekt ustawy, który ustanawia kwotę wolną od podatku na poziomie 8 tys. zł.

Po czwarte,

OPZZ od dłuższego czasu mówi też o konieczności podwyższenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Obecnie podstawowe koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy pracownik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Wysokość kosztów uzyskania przychodu nie zmieniła się od 2008 r. Pracownicy z uwagi na zwiększające się koszty wynikające ze świadczenia pracy powinni mieć szerszą możliwość korzystania z pomniejszania podatku o koszty uzyskania przychodu tak, jak stworzono taką możliwość przedsiębiorcom prowadzącym działalności gospodarczą.

Przejdź i podziel się z innymi:
Wyślij email do tego postu

0 komentarzy i opinii

Pozostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone *

Przegrani globalizacji na europejskiej mapie wyborczej

Odwiedź nas

twitter