Lewicowy portal codziennych informacji i opinii

OPZZ: Rozwój wymaga wzrostu wynagrodzeń oraz sprawiedliwych podatków

Odstęp wiersza+- ARozmiar czcionki+- Drukuj ten artykuł
OPZZ: Rozwój wymaga wzrostu wynagrodzeń oraz sprawiedliwych podatków

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaopiniowało rządowe dokumenty przygotowane w ramach unijnej strategii „Europa 2020”.

OPZZ przekazał Ministerstwu Rozwoju opinie do dwóch dokumentów kluczowych w realizacji przez Polskę Semestru Europejskiego. Jeden z nich to Komunikat Służb Komisji pt. Sprawozdanie krajowe – Polska 2017 r., które zawiera analizę sytuacji gospodarczej kraju, perspektywy rozwoju gospodarki w średnio- i długoterminowym okresie i obszary działań wymagające interwencji a także postępy w realizacji przez Polskę Zaleceń Rady. Drugi dokument, to projekt Krajowego Programu Reform Aktualizacja 2017/2018. Ten przygotowany przez administrację rządową dokument jest instrumentem realizacji unijnej Strategii „Europa 2020″ na poziomie krajowym. Zostanie on przyjęty do końca kwietnia przez Radę Ministrów i przekazany Komisji Europejskiej. Oba dokumenty są ważne ponieważ kształtując politykę państwa w kluczowych obszarach wpływając na sytuację pracowników, gospodarstw domowych i biznesu.

OPZZ zwróciło uwagę przede wszystkim na potrzebę zmian w systemie wynagradzania pracowników i uzasadnił konieczność działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń, w tym minimalnego wynagrodzenia za pracę i płac w sferze budżetowej. Podkreślało znaczenie przestrzegania prawa, w tym prawa pracy i prawa podatkowego dla osiągnięcia celów Strategii Europa 2020. Przedstawiło w tym zakresie postulaty zgodne z Programem OPZZ takie jak m.in.  podniesienie płacy minimalnej do co najmniej 50% płacy przeciętnej i ratyfikacja Europejskiej Karty Społecznej, a także propozycje podatkowe mające na celu bardziej sprawiedliwy rozkład ciężarów podatkowych. Przy tym wskazaliśmy konieczność działań na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego. Oceniliśmy jakość stanowienia prawa pod kątem realizacji obowiązku konsultacji społecznych oraz zmiany w zasadach powoływania przedstawicieli pracowników do organów spółek Skarbu Państwa.  Zwróciliśmy uwagę na potrzebę jasności i spójności prawa oraz zwiększenia elektronizacji obsługi obywateli przez administrację publiczną, którym to procesom powinna towarzyszyć poprawa warunków pracy tam zatrudnionych dla poprawy obsługi obywateli i otoczenia działalności biznesu. Podkreślona została potrzeba inwestycji, zarówno publicznych jak i prywatnych, w szczególności w nowe technologie i innowacje, co pozwoli odejść od konkurowania niskimi kosztami pracy na rzecz przewag opartych na produktach o wysokiej wartości dodanej. Ponadto OPZZ w opiniach wskazało m.in. na obszary wymagające działań państwa takie jak choćby polityka mieszkaniowa czy wpisujące się w politykę przemysłową, w tym surowcowo-energetyczną. Podkreślaliśmy przy tych zagadnieniach aspekt społeczny.OPZZ przedstawi stanowisko organizacji zarówno do Sprawozdania krajowego – Polska 2017 r. jak i do projektu Krajowego Programu Reform Aktualizacja 2017/2018 na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Strategii Europa 2020 (jest organem doradczym Prezesa Rady Ministrów i działa przy Ministerstwie Rozwoju), który odbędzie się 7 kwietnia br.

Przejdź i podziel się z innymi:
Wyślij email do tego postu

0 komentarzy i opinii

Pozostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone *

Dr hab. Jarosław Flis: Ograniczenie kadencji prezydentów miast to nie jest dobry pomysł

Odwiedź nas

twitter