• ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa
  • Dziekanat (+48) 662-215-628
  • Dział rekrutacji (+48) 668-326-740

Mazowiecka uczelnia medyczna

Koszty

Pełne opłaty za studia

OPŁATY ZA STUDIA:

Opłata wpisowa – 500 PLN

Opłata wpisowa jest płatnością jednorazową w momencie rezerwacji miejsca na liście studentów.

W przypadku nie zakwalifikowania kandydata na studia lub braku miejsc opłata wpisowa będzie zwrócona w pełnej wysokości.

Rezygnacja ze studiów lub nie dokonanie opłaty za studia powoduje przepadek opłaty wpisowej na rzecz szkoły. Opłata wpisowa nie jest zaliczką opłaty czesnego za studia.

Studenci trzyletnich studiów podyplomowych otrzymują indeksy oraz legitymację studenta.

Opłata miesięczna za studia – 950 PLN (11 400 PLN za każdy rok nauki).
jednorazowa wpłata upoważnia do 10 % zniżki – 10 260 PLN za każdy rok nauki.
Całkowity koszt studiów 3-letnich (1600 godzin) – 34 200 PLN
(lub 30 780 PLN przy corocznych wpłatach ze zniżką 10%).

Wpłat należy dokonywać na konto:
BANK MILLENIUM S.A. 81 1160 2202 0000 0003 2965 1130

Opłata czesnego za studia  obejmuje zajęcia, materiały szkoleniowe oraz egzaminy (egzamin podstawowy + egzamin poprawkowy na koniec każdego semestru). Opłata czesnego za studia nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Wpłatę miesięcznej raty lub jednorazowo całą opłatę roczną (z 10% zniżką) dokonujemy do 5 dnia każdego miesiąca, zaczynając od września.