Lewicowy portal codziennych informacji i opinii

Rada OPZZ o sytuacji na rynku pracy, reorganizacji związku i przygotowaniach do 1 Maja

Odstęp wiersza+- ARozmiar czcionki+- Drukuj ten artykuł
Rada OPZZ o sytuacji na rynku pracy, reorganizacji związku i przygotowaniach do 1 Maja

W środę w Warszawie po raz pierwszy w tym roku obradowała Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy z ramienia OPZZ,  dr Liwiusz Laska, przedstawił zmiany w prawie pracy i prawie związkowym proponowane na forum komisji oraz w zespole problemowym Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy. Po wysłuchaniu informacji i dyskusji, Rada zaakceptowała kierunki zmian wskazane przez przedstawiciela OPZZ. Jednocześnie Rada OPZZ zwróciła się do wszystkich organizacji członkowskich o współpracę w tworzeniu nowego Kodeksu Pracy oraz inicjowanie działań i wsparcie dobrych rozwiązań prawnych, które korzystnie wpłyną na stosowanie i przestrzeganie prawa pracy w Polsce.

Wiceprzewodnicząca OPZZ, Wiesława Taranowska  i dyr. Bogdan Grzybowski omówili sytuację na rynku pracy w 2016 r. W ciągu dwóch lat liczba pracujących wzrosła o 307 tysięcy osób. Natomiast liczba zatrudnionych pracowników najemnych wzrosła o 358 tysięcy osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,3 %. Szacuje się, że w Polsce pracuje ok. 20 tysięcy osób pochodzenia arabskiego, ok. 100 tysięcy osób pochodzących z Chin i Wietnamu oraz ok. 1 miliona osób z Ukrainy, Białorusi i Rosji. W Polsce cudzoziemcy mogą pracować za zezwoleniem i bez zezwolenia (na podstawie uproszczonej procedury i tzw. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia – przez 6 miesięcy w ciągu roku).Od momentu przystąpienia Polski do UE osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ponad połowa ankietowanych powiatowych urzędów pracy (PUP) ocenia wpływ cudzoziemców na lokalne rynki pracy jako neutralny, 22% jako negatywny lub raczej negatywny a 27,5% jako pozytywny lub raczej pozytywny. Jako najważniejsze ryzyko związane z zatrudnianiem cudzoziemców 56% PUP wskazuje obniżanie wynagrodzeń, po 13% zjawisko tzw. wypychania polskich pracowników i zwiększanie się udziału umów cywilnoprawnych. 13% nie dostrzega w tej chwili negatywnych konsekwencji.

Dr Piotr Ostrowski i Adam Rogalewski (członek EKES) zreferowali bieżącą działalność OPZZ na forum międzynarodowym. Mówili m. in. o udziale OPZZ w spotkaniu liderów europejskich związków zawodowych EKZZ. Jan Guz przedstawił tam stanowisko konfederacji w sprawach mających znaczenie dla polskich pracowników zarówno w kraju jak i za granicą. Dotyczy ono europejskiej polityki handlowej, europejskich regulacji dotyczących BHP, Brexitu oraz przyszłości UE. Przewodniczący OPZZ mówił także o  europejskiej strategii związkowej na rzecz zwiększenia płac minimalnych i niskich.

Jan Guz i Andrzej  Radzikowski poinformowali o wynikach pracy „Zespołu ds. aktywizacji i usprawnienia ogniw związkowych” powołanego decyzją Rady  28 września ub. roku. Rada zaakceptowała ogólny kierunek zmian proponowanych przez zespół. Nowe rozwiązania strukturalno – organizacyjne będą przedmiotem debaty Kongresu OPZZ, który podejmie ostateczne decyzje.

Jan Guz zapoznał Radę z działaniami podejmowanymi przez OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego i w sprawach  związanych z  Funduszem Wczasów Pracowniczych. Szef OPZZ omówił ponadto przygotowania do IX Kongresu OPZZ, który odbędzie się w drugim kwartale 2018. Rozważano możliwe terminy, czas trwania i miejsce kongresu. Decyzja zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Rady OPZZ.

Andrzej Radzikowski przedstawił stan przygotowań do obchodów święta 1 Maja w Warszawie. Rada aprobowała program manifestacji.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej OPZZ, Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2016.

Przejdź i podziel się z innymi:
Wyślij email do tego postu

1 komentarz

  1. Bezpartyjny 06:20, Mar 24, 2017

    Po 1989 roku młot i sierp zamieniono na krzyż. Na gruzach polskiej gospodarki weszliśmy do UE. Obecnie związki zawodowe są miałkie, bezbarwne, rozmyte. Nie są liczącym się partnerem dla ekip rządzących w RP. Powinien być zakaz pracy w niedziele, w każdą niedziele! Obecnie to koncerny decydują o pracy w niedziele!
    „Psy szczekają, a karawana jedzie dalej”.

    Odpowiedz do tego komentarza
*/

Pozostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone *

Dr hab. Jarosław Flis: Ograniczenie kadencji prezydentów miast to nie jest dobry pomysł

Odwiedź nas

twitter