Lewicowy portal codziennych informacji i opinii

Radzikowski: Stabilna praca – to przesłanie OPZZ [Rozmowa Trybuna.eu]

Odstęp wiersza+- ARozmiar czcionki+- Drukuj ten artykuł
Radzikowski: Stabilna praca – to przesłanie OPZZ [Rozmowa Trybuna.eu]

O obchodach Święta Pracy, rządzie PiS, dumpingu socjalnym w Europie i Brexicie, zmianach w edukacji z Andrzejem Radzikowskim, wiceprzewodniczącym OPZZ, rozmawia Przemysław Prekiel. 

Jak będzie wyglądało tegoroczne Święto Pracy? Wokół jakich haseł i na jakie problemy OPZZ chce zwrócić uwagę?

OPZZ tradycyjnie organizuje zarówno obchody centralne w Warszawie, jak i w regionach, przez terenowe struktury OPZZ. Na obchody centralne zaprosiliśmy naszych partnerów społecznych, czyli partie i stowarzyszenia lewicowe. Zamierzamy zaprosić również dwie centralne związkowe, zarówno Solidarność jak i Forum Związków Zawodowych, uznając, że to święto dotyczy nas wszystkich. Tegoroczny 1 maja chcemy obchodzić pod hasłem: „Przywróćmy godną pracę”.

Dlaczego takie hasło?

Pomimo zmian prawnych, pomimo pewnego wzrostu wynagrodzeń, sytuacja wielu pracowników jest nadal bardzo trudna. W praktyce skala  niestabilnych umów o prace, zwanych przez nas śmieciówkami, zbyt radykalnie się nie zmniejszyła. W dalszym ciągu wynagrodzenia za pracę nie wystarczają na godne życie. Mam zwłaszcza na myśli zjawisko biednych pracujących. Zdaniem OPZZ wynagrodzenie za pracę powinno być głównym źródłem utrzymania rodzin pracowniczych a świadczenia społeczne powinny to jedynie wspierać. W ramach pakietu „godność pracy” widzimy również problemy systemu emerytalnego. Pracownik w wieku emerytalnym powinien mieć godną jesień życia, to również pozostawia dziś wiele do życzenia. Stabilne miejsca pracy, godziwe wynagrodzenia, system emerytalny gwarantujący spokojną starość, to przesłanie OPZZ.

Obniżenie wieku emerytalnego przez rząd, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom OPZZ?

To oczywiście zadowala OPZZ, ponieważ podwyższenie wieku emerytalnego dla osób, który wykonywały bardzo ciężką pracę fizyczną, było nie do przyjęcia. Ale to nie kończy sprawy. OPZZ zwraca uwagę na wysokość świadczeń emerytalnych, są one w Polsce rażąco niskie. Mamy swoje pomysły na rozwiązanie tego problemu, pytanie, czy rząd otwarty będzie na dialog. Od kilku lat przypominamy o naszej inicjatywie obywatelskiej  – prawo do emerytury po przepracowaniu 30 lat kobiety i 35 mężczyźni.

1 maja od 2004 roku to nie tylko tradycyjne Święto Pracy

Pamiętamy o dacie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wielu Polaków, wielu pracowników, wiązało i wiąże z tym wielkie nadzieje. W naszym wymiarze związkowym, skupiamy się na tych nadziejach związanych ze standardami pracy, standardami wynagrodzeń, ze standardami traktowania pracowników, czyli relacji pracownik- pracodawca. W tej kwestii jest wiele do zrobienia. Związki zawodowe w Europie starają się zaszczepić własne koncepcje i rozwiązania i niektóre z nich znalazły uznanie. Coraz wyraźniej słychać głosy o równej płacy za pracę w tym samym miejscu oraz o wprowadzeniu minimalnych standardów socjalnych dla wszystkich państw.

Dumping socjalny to kolejny problem podnoszony przez OPZZ. Związek walczy o równą płacę w Europie. Jaka jest realna szansa, aby zrealizować ten projekt?

Wszystkie trzy centrale związkowe mają w tej sprawie podobne stanowisko. Różnimy się w tej sprawie od polskiego rządu, który, jako jeden z nielicznych, jest przeciwny nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych w kierunku wprowadzenia równej płacy. Większość europejskich central związkowych myśli podobnie i realizujemy wspólny projekt dotyczący pracowników delegowanych.

Brexit osłabi pozycję polskich pracowników w Wielkiej Brytanii?

W ocenie OPZZ zapewne tak. Przepisy unijne w wielu dziedzinach wymagały jednakowego traktowania pracowników z UE. Dziś przepisy unijne zakazują blokowania swobodnego przepływu pracowników. Wielka Brytania może zatem teraz wprowadzić pewne ograniczenia. Brytyjscy związkowcy z którymi pozostajemy w ciągłym kontakcie, informują nas, że oni mają świadomość, że to mogło mieć wpływ na wyniki referendum. Brytyjskie związki zawodowe, które nie mówiły jednym głosem w sprawie Brexitu, zgadzają się co do jednego, że pracownicy imigracyjni powodują jednak dumping płacowy.

Dlaczego OPZZ tak mocno przeciwstawia się reformie edukacji? Kiedyś ZNP, który należy do OPZZ, protestował przeciw powoływaniu gimnazjum, dziś jest jego wielkim obrońcą.

Po pierwsze dlatego, że edukacja nie lubi zamętu i gwałtownych zmian. A ta reforma wdrażana jest w sposób błyskawiczny. Po drugie, po latach ciężkiej pracy nad wdrażaniem nowego systemu, wypracowaliśmy stabilną sytuację, które skutkowała dobrym poziomem nauczania, co potwierdzają badania OECD, zaczynamy to burzyć, zupełnie niepotrzebnie. Po trzecie, mamy wątpliwości do części reform programowych, czyli zmian w programach nauczania i siatkach godzin. Mamy obawy, że wiele z tych zmian idzie w złym kierunku. Argument, że reforma ma poprawić sytuację szkolnictwa zawodowego nas nie przekonuje, ponieważ szkolnictwo zawodowe w obecnym systemie również istnieje. O poziomie nauczania decydują nakłady na edukację i zachęcanie samorządów do tworzenia szkół zawodowych. W momencie kiedy samorządy przejęły szkoły i mogły nie prowadzić szkół zawodowych, wiele, mniej świadomych, zamykały je ponieważ były droższe od ogólniaków. Jeśli nie pójdą za tym istotne środki finansowe, to sytuacja szkół zawodowych się nie zmieni, mimo zapewnień rządu. Ważnym elementem tej reformy są koszty. Na budowę gimnazjów wydano ok. 40 miliardów złotych. Co się stanie z tymi budynkami dziś? Jeśli nawet będą wykorzystywane dla szkół podstawowych, to będą wymagały przebudowy.

Dzieci sześcioletnie nie mogą wejść do sal sekcyjnych, łazienek, stołówek przeznaczonych dla dzieci w wielu 12-15 lat. To będzie wymagało po raz kolejnych gigantycznych pieniędzy a to nie przełoży się w żaden sposób na jakość  nauczania. Problemem dla rodziców będzie drastyczny brak miejsc w przedszkolach. W przedszkolach zostaną dzieci sześcioletnie, blokując przyjęcie trzylatków. Dziś tworzą się już niekiedy kolejki pod niektórymi przedszkolami. Będzie taki rok, gdzie dwa roczniki będą się ubiegały o przyjęcie do szkół średnich i szkół wyższych. To tworzy niepotrzebny chaos.

Rada dialogu społecznego spełnia swoją rolę? Komisja Trójstronna była poddana ostrej krytyce przez związki zawodowe.

Wszystkie trzy centralna zawiesiły swoją pracę w Komisji Trójstronnej. To chyba wystarczy za ocenę. RDS nie wypełnia wszystkich naszych oczekiwań, zapewne jest trochę lepiej, niż w końcówce funkcjonowania Komisji Trójstronnej. Na ponad trzydzieści uchwał podjęte przez RDS, te, które zostały podjęte trójstronnie, czyli przez rząd, pracodawców i związki zawodowe, dotyczyły tylko spraw organizacyjnych. Nie było żadnej, przez okres półtora roku funkcjonowania RDS, wspólnej uchwały merytorycznej. W dialogu dwustronnym jest nieco lepiej, ale ogólnie nie tak dobrze, jak życzyłby sobie OPZZ.

Czy rząd PiS jest rzeczywiście rządem prospołecznym? Na takiego się bowiem kreuje

Nastąpiło w tym czasie kilka korzystnych zmian w prawie pracy, nastąpił szybszy wzrost wynagrodzeń, choć widzimy, że inflacja coraz bardziej zaczyna negatywnie wpływać na to zjawisko. Jest za krótki dystans czasu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczymy jaki będzie stan demokracji za cztery lata, czy w Polsce odbędą się jeszcze demokratyczne wybory.

Ma Pan co do tego wątpliwości?

Czas pokaże.

 

Przejdź i podziel się z innymi:
Wyślij email do tego postu

1 komentarz

 1. Władysław Bujwid 21:48, Kwi 07, 2017

  OPZZ proponuje: prawo do emerytury po przepracowaniu 30 lat kobiety i 35 mężczyźni.
  Jeżeli rozpoczną pracę w wieku 20 lat, to będą mieli: 50 lat kobiety i 55 lat mężczyźni.
  Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
  Kobiety 50 lat będą jeszcze żyły 358 miesięcy, to znaczy ok. 29,8 lat
  Mężczyźni 55 lat będą jeszcze żyli 308 miesięcy, to znaczy ok. 25,6 lat
  Suma składek w okresie pracy powinna wystarczyć na emeryturę do końca życia.
  Emerytura kobiety wyniesie 30/29,8= 1 składka
  Emerytura mężczyzny wyniesie 35/25,6 = 1,36 składki
  Pytanie: Ile % wynagrodzenia za pracę powinna wynosić składka ?

  Odpowiedz do tego komentarza
*/

Pozostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone *

Dr hab. Jarosław Flis: Ograniczenie kadencji prezydentów miast to nie jest dobry pomysł

Odwiedź nas

twitter